logo
2020 08 03
English Lietuvikai
  
  

Nariams
Lankytojai
Turinio peržiūrėjimai : 392404

Įvykių kalendorius
Rugpjūtis 2020
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama
Reklaminis skydelis
Hostingas
PIRMOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE" PDF  Array Spausdinti Array  El. paštas
2019-03-31

2019 m. kovo 29 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Utenos dalyvavo pirmojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė. Pagrindinį pranešimą „Kaip technologijos keičia pasaulį?“ skaitė Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas  Levickis, kuris pristatė ir ES finansuojamą projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, vykdomą kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“. Projekto tikslas – skatinti darbdavių ir profesinių sqjungų bendradarbiavimą ir socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos nariai: Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Lina Dreižienė, Liucija Budrienė, Janina Vaitiekienė, Lina Striaukaitė, Jolanta Kreišmonienė ir Jūratė Leonavičienė, Utenos kolegijos lektorė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė Ramutė Narkūnienė, Panevėžio kolegijos lektorius Česlovas Bartkus, Vilniaus kolegijos lektorė Rūta Tilvytienė, Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Inga Žilinskienė. Konferencijai stendinius pranešimus parengė Aneta Ejsmont, Suvalkų valstybinės aukštosios mokyklos docentė, Lenkija, Kauno technikos kolegijos lektorės Kristina Burneikienė ir Regina Motienė. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus, pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta septintajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt penki įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi Lietuvos aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalijamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimės, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti autorių darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Dėkojame Alytaus kolegijos kolektyvui, gerb. Direktorei Danutei Remeikienei už suteiktą galimybę pasidalinti, diskutuoti aktualiomis, nuolat kintančiomis tiek verslo aplinkos, tiek ir studijų tobulinimo temomis. Nuoširdžiai dėkojame visiems konferencijos dalyviams už bendradarbiavimą, kantrybę ir linkime tolesnės kūrybinės sėkmės!

Žiūrėkite Dzūkijos TV informacinę laidą apie Alytaus kolegijoje vykusį renginį http://www.dzukijostv.lt/dzukijos-tv/zinios/v/782-zinios-2019-03-29